Ope­raat­to­rin verk­ko­vi­ka kat­kai­si Ran­ta­poh­jan sähköpostiliikenteen

Ran­ta­poh­jan säh­kö­pos­ti­lii­ken­ne on juu­ri täl­lä het­kel­lä poik­ki. Syy­nä on Ran­ta­poh­jan säh­kö­pos­ti­pal­ve­lui­den tuot­ta­jan käyt­tä­män ope­raat­to­rin verk­ko­vi­ka. Toi­vom­me tilan­teen nope­aa kor­jaan­tu­mis­ta. Puhe­li­met toi­mi­vat. Yhteys­tie­dot löy­ty­vät mm. tääl­tä Ran­ta­poh­jan verkkosivulta.

Ystä­väl­li­sin terveisin

Pek­ka Keväjärvi/Rantapohja