Vuo­krayk­siöt har­vi­nai­sia Ran­ta­poh­jan alueella

Rantapohjan alueen vuokra-asuntotarjonta painottuu erityisesti kaksioihin ja kolmioihin.

Ran­ta­poh­jan alu­een vuo­kra-asun­to­tar­jon­ta kes­kit­tyy vah­vas­ti kak­sioi­hin ja kol­mioi­hin. Iin Vuo­kra­ta­lot suun­nit­te­lee uudis­ra­ken­ta­mis­ta ja yksiöi­hin panos­ta­mis­ta lähi­vuo­si­na. Useat yhtiöt tar­joa­vat vuo­kra-asun­to­ja Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Oulun kau­pun­gin lii­ke­lai­tos Siva­kan ja Iin kun­nan Iin Vuo­kra­ta­lo­jen lisäk­si asun­to­ja vuo­kraa­vat Kii­min­gis­sä Kun­ta-asun­not Oy (KAS), Jää­lis­sä Oulun seu­dun Nuo­ri­soa­sun­to­yh­dis­tys ry (OsNa) ja luke­mat­to­mat yksi­tyi­set vuo­kra­nan­ta­jat. Oulun Sivak­ka tar­jo­aa vuo­kra-asun­to­ja Hau­ki­pu­taal­la, Yli­kii­min­gis­sä ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus