Urhei­lu-ural­le pie­nes­tä pitäen, Kyös­ti Jäp­pi­nen 90 vuot­ta

Kyösti Jäppisellä on suuri joukko palkintoja. Tähän kuvaan otettiin mukaan hiihtosuunnistuksen maailmanmestaruuskultamitalit veteraanisarjoista sekä vuoden 1964 sotilaspartion hopea Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton kilpailuista. Kyösti Jäppiselle on myönnetty huomionosoituksina myös Hiihtoliiton Kultainen Ansiomerkki ja Suunnistusliiton Hopeinen Ansiomerkki sekä opetusministeriön Hopeinen Ansiomitali kultaristein.

Vuon­na 1934 piek­sä­mä­ke­läi­nen pyhä­kou­lun­opet­ta­ja jär­jes­ti hiih­to­kil­pai­lut, jois­sa pie­ni savo­lais­poi­ka nimel­tä Kyös­ti Jäp­pi­nen sijoit­tui toi­sek­si ja sai pal­kin­nok­seen etusor­men­sa mit­tai­sen pape­riin kää­ri­tyn kara­mel­lin. Sii­tä alkoi nykyi­sin Olha­vas­sa asu­van Kyös­ti Jäp­pi­sen urhei­lu-ura, jon­ka 85. kil­pai­lu­kausi on tänä vuon­na meneil­lään. Vaik­ka Jäp­pi­nen tun­ne­taan nyt­tem­min eri­tyi­ses­ti suun­nis­tus­har­ras­tuk­ses­taan – sekä suk­sil­la että ilman – on aktii­viu­ran pää­la­ji­na mie­hen nuo­ruu­des­sa ollut…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus