Nuo­tiois­ta karan­nut tuli tuho­si puo­li heh­taa­ria met­sää Kellossa

Maa­nan­tai­na Kel­los­sa Nur­mes­leh­don­tiel­lä syty­tet­ty nuo­tio mei­na­si äityä lat­va­pa­lok­si. Palo oli han­ka­las­ti pai­kal­lis­tet­ta­val­la alu­eel­la kau­ka­na met­sä­au­to­tei­den taka­na, mut­ta hätäil­moi­tuk­sen teh­nees­tä koi­ra­nul­koi­lut­ta­jas­ta ioli suu­ri apu paloa etsies­sä. Maas­to­pa­lo ker­ke­si mel­kein kara­ta lat­va­pa­lok­si, mut­ta pelas­tus­lai­tok­sen yksi­köt sai­vat teh­tyä let­kusel­vi­tyk­set juu­ri ajois­sa ja he onnis­tui­vat rajaa­maan palon, jon­ka suu­ruun oli lopul­ta noin puo­li hehtaaria.

Pelas­tus­lai­tos muis­tut­taa met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen lisäk­si äly­pu­he­li­meen saa­ta­vil­la ole­vas­ta 112-sovel­luk­ses­ta, jon­ka kaut­ta soi­tet­tu hätä­pu­he­lu pai­kan­taa hätäil­moi­tuk­sen tar­kas­ti ja nopeut­taa näin avun saa­mis­ta paikalle.