Minis­te­rit ja kylä­läi­set pyö­räi­li­vät sil­ta­hank­keen puolesta

Juha Sipilä lausui kiitossanat Jakkukyläpyöräilyn päätöstilaisuudessa perjantaina.

Jakun kou­lun ran­ta täyt­tyi innok­kais­ta pyö­räi­li­jöis­tä per­jan­tai-ilta­na, kun Jak­ku­ky­lä­pyö­räi­ly saa­pui pää­tös­pis­tee­seen­sä. Tapah­tu­mas­sa oli­vat muka­na pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä sekä sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la. Jak­ku­ky­lä­pyö­räi­lyl­lä pyrit­tiin tuo­maan näky­vyyt­tä ja rahoi­tus­ta kylän riip­pusil­ta­hank­keel­le. Jak­ku­ky­län aktii­vi­sen kyläyh­dis­tyk­sen ansios­ta sil­ta­han­ke on jo hyväl­lä mallilla.

Lue Jak­ku­ky­lä­pyö­räi­lys­tä, sil­ta­hank­kees­ta sekä minis­te­rien miet­teis­tä lisää tiis­tain Rantapohjasta!

Koko kylä oli kerään­ty­nyt per­jan­tai-ilta­na Jakun kou­luun rantaan.