Ran­ta­sii­vous­ta, kla­pi­pi­no­ja ja maa­laus­ta

Pinja Litendahl tekee kesätyötä kolmen kuivaniemeläisen yhdistyksen palveluksessa. Tällä kertaa hän on Helle Ollikaisen apuna pinoamassa klapeja. Seuraavana päivänä voi olla edessä maalausta, ruohonleikkaamista tai uimaranna siistimistä.

Kui­va­ni­me­läi­set jär­jes­töt palk­ka­si­vat kesä­nuo­ren Oulun Osuus­pan­kin tuen avul­la ja omal­la panok­sel­laan. Kesä­työl­lis­tet­ty on Pin­ja Liten­dahl, joka huraut­te­lee skot­te­ril­laan mil­loin siis­ti­mään Pan­kin­no­kan uima­ran­taa, mil­loin leik­kaa­maan ikäih­mis­ten piha­nur­mi­koi­ta leik­kaa­maan, mil­loin tal­koo­po­ru­kan jat­keek­si maa­laa­maan Vatun­gin raken­nuk­sia. Pin­jal­le sopii hyvin, että 60 tun­nin työ­jak­so ei hurah­da ohi täy­si­nä päi­vi­nä ja viik­koi­na. On muka­vaa, jos vii­kos­sa on vajai­ta päi­viä tai…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus