Yhdel­lä­kin kalal­la voi voit­taa

Esa ja Tobias Piittinen putsasivat palkintopöydän, sillä he kuittasivat sekä kokonaiskisan voittajalle kuuluneet sähköperämoottorit että suurimman kalan saaneelle luovutetun Muurikka-kesäkeittiön. Kaikkiaan palkintoja jaettiin kymmenelle parhaalle.

Venet­tään lau­an­tai­aa­mu­na Oijär­ven seläl­le ohjail­les­saan saat­toi­vat Esa ja Tobias Piit­ti­nen tus­kin aavis­taa, että perin­tei­sen Oijär­ven veto­uis­te­lu­ki­san voit­to irtoai­si heil­le yhden ainoan kalan saa­liil­la. Niin kui­ten­kin pää­si käy­mään, sil­lä Piit­tis­ten jär­ves­tä nos­ta­ma hau­ki put­sa­si pal­kin­to­pöy­dän ole­mal­la sekä kisan suu­rin kala että tuo­mal­la koko­nais­kil­pai­lun voi­ton, kun osal­lis­tu­jien saa­liit jäi­vät taka­vuo­sien tasoon ver­rat­tu­na var­sin hei­koik­si. Oijär­ves­tä saa­tiin pun­ni­tuk­seen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus