Lii­ken­tees­sä kuo­li loka­kuus­sa 17

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan tie­lii­ken­tees­sä sat­tui 257 hen­ki­lö­va­hin­ko-onnet­to­muut­ta loka­kuus­sa 2023. Niis­sä kuo­li 17 ja louk­kaan­tui 323 ihmis­tä. Kuol­lei­ta oli 6 enem­män ja louk­kaan­tu­nei­ta 51 enem­män kuin vuo­den 2022 loka­kuus­sa. Tam­mi-loka­kuus­sa 2023 tapah­tui kaik­ki­aan 2 460 hen­ki­lö­va­hin­koon joh­ta­nut­ta tie­lii­ken­neon­net­to­muut­ta. Onnet­to­muuk­sis­sa kuo­li 151 ja louk­kaan­tui 3 035 ihmistä.