Lei­po­mos­sa juh­li­taan

Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä vie­te­tään tänään kesä­juh­lia 40-vuo­ti­sen toi­min­nan mer­keis­sä. Pyö­rei­den vuo­sien kun­niak­si asiak­kail­le tar­jo­taan täy­te­kak­ku­kah­vit ja ries­ka­ho­da­rei­ta. Sade­kaan ei hait­taa, puo­leen päi­vään men­nes­sä synt­tä­reil­lä oli tar­joil­tu jo yli 800 annos­ta.