Kel­lon Lah­de­no­jan aluet­ta saneerataan

Kellossa alkaa mittava katu- ja vesihuollon saneeraustyö. Kuva: OukaKellossa alkaa mittava katu- ja vesihuollon saneeraustyö. Kuva: Ouka

Lah­de­no­jan alu­een katu­jen ja vesi­huol­lon sanee­raus­työt käyn­nis­ty­vät tou­ko­kuus­sa. Urak­ka jak­sot­tuu useam­mal­le vuo­del­le ja työt kes­tä­vät kesä­kuul­le 2025.

Urak­ka sisäl­tää Link­ki­tien, Lah­de­no­jan­tien, Niit­ty­po­lun, Link­ki­po­lun ja Lah­de­no­jan­po­lun sanee­raa­mi­sen. Katu­jen raken­nus­töi­den yhtey­des­sä alu­eel­la sanee­ra­taan ja raken­ne­taan myös vesi­huol­to, valais­tus sekä säh­kö- ja tietoliikenneverkkoja.

Kysees­sä on Oulun Veden ja Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lu­jen han­ke. Ura­koit­si­ja­na koh­tees­sa toi­mii Autio Oy Infrapalvelut.