Van­ha troo­la­ri hajo­si siirrossa

Troolari hajosi viime viikolla kun sitä yritettiin siirtää. Kuvan otti Pentti Utriainen 4. toukokuuta.Troolari hajosi viime viikolla kun sitä yritettiin siirtää. Kuvan otti Pentti Utriainen 4. toukokuuta.

Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan sata­maa kun­nos­te­taan par­hail­laan. Sata­ma val­mis­tuu tänä kesä­nä. Par­hail­laan sata­ma-alu­eel­la teh­dään kent­tä­töi­tä uusi­mal­la park­kia­luet­ta ja venei­den säi­ly­ty­sa­luet­ta. Veneet ja vajaat on siir­ret­ty alu­eel­ta pois jo aikaa sit­ten. Vii­mei­sim­pä­nä vii­me vii­kol­la siir­ret­tiin ken­täl­tä pois van­ha ja huo­no­kun­toi­nen troo­lia­lus omis­ta­jan toi­mes­ta. Aluk­sel­le kävi kui­ten­kin köpe­lös­ti, sil­lä se hajo­si siir­ron yhtey­des­sä vii­me vii­kol­la. Tar­koi­tuk­se­na oli siir­tää alus­ta taa­em­mak­si met­sän reunaan.

Koo­kas troo­la­ri oli alun­pe­rin sata­mas­sa kiin­ni­tet­ty­nä lai­tu­riin ja se jou­dut­tiin nos­ta­maan ylös sata­ma-altaas­ta öljy­vuo­don ja uppoa­mis­vaa­ran takia jo muu­ta­mia vuo­sia sit­ten. Rapis­tu­maan pääs­syt koo­kas “aave­lai­va” on ollut nega­tii­vi­ses­sa mie­les­sä ylei­sö­näh­tä­vyys Mar­tin­nie­men sata­mas­sa ja sen vie­mis­tä pois alu­eel­ta on perään­kuu­lu­tet­tu vuosikaudet.