Kor­jaus: Sekoi­li­jan selitykset

Olin onnis­tu­nut sekoi­le­maan vii­me vii­kon Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sas­sa anta­mal­la vää­rän vas­tauk­sen kysy­myk­seen Suo­men vii­mei­sim­mäs­tä hiih­to­mi­ta­lis­ta. Onnek­si leh­den tark­ka­sil­mäi­set luki­jat huo­ma­si­vat asian. Sekoi­lu hui­pen­tui vie­lä kor­jauk­ses­sa. Toki muis­te­len Iivo Nis­ka­sen ja Kris­ta Pär­mä­kos­ken otta­neen mita­lit vii­me olympialaisista.

Kysy­mys­tä teh­des­sä aja­tus oli nari­kas­sa ja muis­ti van­hem­mis­sa kisois­sa. Tuhan­sia kysy­myk­siä on tul­lut teh­tyä vuo­sien var­rel­la, mut­ta moi­nen sekoi­lu on ainut­laa­tui­nen. Pää­see osal­ta­ni his­to­ri­aan. Pahoit­te­lut luki­joil­le ja leh­del­le. Otan tapah­tu­nees­ta täy­den vas­tuun, kuten kuu­luu sanoa.