Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 24.2.2020

Kysy­myk­set

 1. Mikä TV-sar­ja ker­toi kuvit­teel­li­ses­ta kai­nuu­lai­ses­ta Hoi­kan kun­nas­sa elä­vän pien­vil­je­li­jä­per­heen elä­mäs­tä?
 2. Mis­tä hie­man eri­koi­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta Väi­nä­möi­nen teki kan­te­leen­sa?
 3. Min­kä Suo­men kau­pun­gin Ruot­sin kunin­gas Kaar­le IX perus­ti 8.4. 1605?
 4. Mit­kä kak­si meria­luet­ta yhdis­tää 98 km pit­kä Kie­lin kana­va?
 5. Min­kä maa­lai­nen mak­ka­ra on kaba­nos­si? a) sak­sa­lai­nen, b) venä­läi­nen, c) puo­la­lai­nen, d) kreik­ka­lai­nen
 6. Min­kä kolik­ko­pe­lin nimi tar­koit­taa ilvei­li­jää?
 7. Ket­kä kak­si suo­ma­lais­ta mie­sam­pu­ma­hiih­tä­jää ovat saa­neet aikuis­ten MM-mita­lin 2000-luvul­la?
 8. Kuka on kir­joit­ta­nut Väs­kä­rin ker­to­muk­set?
 9. Kuka raken­si Raa­ma­tun mukaan ensim­mäi­sen Jerusa­le­min temp­pe­lin?
 10. Minä vuon­na lope­tet­tiin Ylen radio­lu­pa? a) 1968, b) 1972, c) 1976, d) 1980

Vas­tauk­set

 1. Met­so­lat
 2. Hau­en leu­ka­luus­ta
 3. Oulun
 4. Itä­me­ren ja Poh­jan­me­ren
 5. c) puo­la­lai­nen
 6. Pajat­son
 7. Paa­vo Puu­ru­nen ja Vesa Hie­ta­lah­ti
 8. Saka­ri Tope­lius
 9. Kunin­gas Salo­mo
 10. c) 1976