Kesä­ren­kail­la ei asi­aa pääsiäisliikenteeseen

Lii­ken­ne­tur­va kehot­taa läh­te­mään pää­siäis­lii­ken­tee­seen tal­vi­ren­kail­la. Ete­lä-Suo­meen pää­siäis­lo­mal­le suun­taa­via osin sulat tiet voi­vat hou­kut­taa kesä­ren­kai­den vaih­toon, mut­ta Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa, että vaih­te­le­vat kelit ja yöpak­ka­set pitä­vät tien­pin­nat liukkaina.

– Vaik­ka pää­tiet ovat auki, pik­ku­teil­lä voi olla petol­li­sen liu­kas­ta. Tänä vuon­na pää­siäi­sen meno­lii­ken­tee­seen ei ole mitään asi­aa kesä­ren­kail­la, täh­den­tää Lii­ken­ne­tur­van Lah­den yhteys­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Elo­vaa­ra.

Tie­lii­ken­ne­lain mukaan tal­vi­ren­kai­ta tulee käyt­tää maa­lis­kuun lop­puun asti, mikä­li sää tai keli näin edel­lyt­tää. Jos olo­suh­teet ovat tal­vi­set ja tiet liuk­kai­ta, tal­vi­ren­kai­ta on käy­tet­tä­vä maa­lis­kuun jäl­keen­kin. Myös nas­ta­ren­kai­ta saa käyt­tää maa­lis­kuun jäl­keen, jos keli sitä vaatii.