Ilves vie­rai­li taka­pi­hal­la

Otto Moilanen kuvasi ilveksen jäljen aamulla pihallaan Jäälissä.

Otto Moi­la­nen kuva­si aamul­la taka­pi­hal­laan Jää­lin Not­ko­ku­jal­la komeat 8-sent­ti­set tas­sun­jäl­jet. Eläin oli tul­lut taka­pi­hal­le lähei­ses­tä puis­tos­ta ja käy­nyt kier­tä­mäs­sä varas­ton.

Pai­kal­la käy­nyt peto­yh­dys­hen­ki­lö Tapio Vää­nä­nen Kii­min­gin-Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­tä tun­nis­ti jäl­jet ilvek­sek­si.
– Ilvek­set ovat nyky­ään niin sosi­aa­li­sia, että vie­rai­le­vat ihan kylä­kes­kus­ten lähel­lä. Jää­lin kes­kus­tan läh­tel­tä on aiem­min­kin teh­ty ilves­ha­vain­to­ja, ker­too Vää­nä­nen.