Iivol­le tuu­le­tuk­set Hau­ki­pu­taal­ta­kin!

Mikä oli­kaan mah­ta­vam­paa läh­teä ladul­le kuin olym­pia­kul­ta­tun­nel­mis­sa! Ensim­mäi­sis­sä las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­dois­sa tuu­le­tet­tiin aluk­si kaik­ki yhdes­sä Iivol­le, sit­ten pie­nim­mät pää­si­vät kisa­la­dul­le. Onko­han jou­kos­sa tule­via iivo­ja, mie­tit­tiin kat­so­mos­sa.

Hiih­tä­mi­sen rie­mua näh­tiin kirp­sa­kas­ta pak­ka­ses­ta huo­li­mat­ta.

- Sen ver­ran lauh­tui, että läh­det­tiin tän­ne Tor­pan­mäel­le, sanoi Mat­ti Toi­vo­nie­mi. Tiia-tytär osal­lis­tui elä­män­sä ensim­mäi­siin hiih­to­kil­pai­lui­hin. Vähän jän­nit­ti.

- Muka­va, että täl­lai­set las­ten hiih­dot jär­jes­te­tään, lisä­si Mat­ti.

Kaik­ki lap­set sai­vat len­kin päät­teek­si mita­lin kau­laan ja mehua.

Lisää tiis­tain 27.2.2018 Ran­ta­poh­jas­sa.

Tiia Toi­vo­nie­mi ilmoit­tau­tu­mas­sa kisaan, vie­rel­lä van­hem­mat San­na ja Mat­ti.

Pak­ka­nen on vain pukeu­tu­mis­ky­sy­mys.