Kii­min­ki­puis­ton idea­kil­pai­lun voit­to ratkesi

– Kii­min­ki­puis­to liit­tyy laa­jem­paan koko­nai­suu­teen, johon kuu­luu myös kou­lu- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta. Koko­nai­suu­den jat­ko­suun­nit­te­lua ei ole vie­lä pää­tet­ty. Yksi iso teki­jä jon­ka pitää rat­ke­ta ensin on mah­dol­li­nen kou­lun sijoit­tu­mi­nen alu­eel­le tai sen tun­tu­maan. Tämän jäl­keen kan­nat­taa jat­kaa alu­een koko­nai­suu­den suun­nit­te­lua, ja sii­hen liit­tyy myös leik­ki- ja lii­kun­ta­pai­kat, ker­too mai­se­ma-ark­ki­teh­ti Vee­ra Sanak­se­na­ho.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus