Hau­ki­pu­das­hiih­to luis­ta­vas­sa kelis­sä

Hyvän tuulen laturetki Haukpudashiihto srtarttasi 38. kerran.

Jär­jes­tyk­ses­sään jo 38. Hau­ki­pu­das­hiih­to suk­sit­tiin luis­ta­vas­sa kelis­sä tänään sun­nun­tai­na. Pak­ka­nen lauh­tui, mut­ta vii­maa oli jon­kin ver­ran. Lumi­sa­det­ta ei onnek­si tul­lut. Ladul­le läh­ti rei­lut 130 hiih­tä­jää.

Mies­ten 33 kilo­met­rin mat­kan nopein oli Oulun Hiih­to­seu­ran Eero Ait­to­lam­pi (1:18:59.8) ja nais­ten sar­jas­sa Mai­ja Ora­va­mä­ki (1:30:57.5).

Osa­not­ta­ja­mää­räs­sä ei pääs­ty ihan tavoit­tee­seen. Jär­jes­tä­jien mukaan eili­nen Per­tin­hiih­to Kem­pe­lees­sä saat­toi verot­taa osa­not­ta­ja­mää­rää. Toi­saal­ta Hauk­pu­das­hiih­dos­sa muka­na oli hiih­tä­jiä, jot­ka osal­lis­tu­vat kaik­kiin  kol­meen perät­täi­seen cup-kisaan, Per­tin­hiih­toon, Hau­ki­pu­das­hiih­toon ja ensi lau­an­tain Ter­va­hiih­toon. Ehkä myös olym­pia­lais­ten pää­tös­päi­vä saat­toi verot­taa osa­not­ta­ja­mää­rää.

Läh­tö­lau­kauk­sen ampui yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Tii­na Sota­nie­mi. Vie­rel­lä opas­ta­ja­na Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Kari Brei­lin ja kuu­lut­ta­ja­na Mar­jo Sjögren.

Hau­ki­pu­das­hiih­dot onnis­tui­vat hie­nos­ti, sil­lä ladut oli­vat huip­pu­kun­nos­sa ja jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­tio pela­si. Hiih­to start­ta­si Tor­pan­mäel­tä kel­lo 12. Kisa­kes­kus on Jatu­lis­sa. Kun­to­sar­ja­lai­sia on vie­lä tait­ta­mas­sa mat­kaa. Ilta­päi­vän kulues­sa pal­kin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suus on Jatu­lis­sa.

Hau­ki­pu­das­hiih­dos­ta vas­taa­vat yhteis­voi­min hau­ki­pu­taa­lai­set urhei­luseu­rat ja yhtei­söt. Oulun kau­pun­kin on muka­na latu­jen yllä­pi­tä­jä­nä.

Hiih­tä­jät läh­tö­vii­val­la, minuut­ti aikaa läh­töön.

Lisää Hau­ki­pu­das­hiih­dois­ta Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 27.2.2018