Liik­ku ava­si Hau­ki­pu­taal­la

Yrittäjä Johanna Riihijärvi (oik.) ja valmentajat Anu Keskitalo ja Mikko Alikoski esittelivät Liikku Haukiputaan uusia tiloja.

Kun­to­kes­kus Liik­ku ava­si tänään oven­sa Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa. Väkeä oli pai­kal­la tutus­tu­mas­sa heti kel­lo 12:sta läh­tien. Lii­kun yrit­tä­jät ovat Johan­na ja Heik­ki Rii­hi­jär­vi Hau­ki­pu­taan Kivi­nie­mes­tä. Nyt avat­tu kun­to­kes­kus oli yhdek­säs Liik­ku. Oulun seu­dul­la kun­to­kes­kuk­set toi­mi­vat jo Rus­kos­sa, Limin­gan­tul­lis­sa ja Kaak­ku­ris­sa.

- Tavoit­tee­nam­me on luo­da mata­lan kyn­nyk­sen kun­to­kes­kuk­sia, joi­hin on help­po tul­la. Mei­dät on otet­tu tääl­lä Hau­ki­pu­taal­la­kin hyvin vas­taan, sanoi Johan­na Rii­hi­jär­vi. Tilaa noin non tuhat neliö­tä.

Liik­ku on avoin­na joka päi­vä kel­lo 5–23. Hau­ki­pu­taal­la val­men­ta­ji­na toi­mi­vat Anu Kes­ki­ta­lo ja Mik­ko Ali­kos­ki.

Lau­ri Sep­pä­nen tuli tutus­tu­maan Hau­ki­pu­taan Liik­kuun ava­jais­päi­vä­nä. Hän on enti­siä hau­ki­pu­taa­lai­sia ja asuu nykyi­sin Oulus­sa.

- Hyväl­tä tämä uusi kun­to­sa­li näyt­tää, sanoi Sep­pä­nen. Hän käy kun­toi­le­mas­sa Rus­kon Lii­kus­sa.

-Hau­ki­pu­das tosin on muut­tu­nut pal­jon.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 27.2.2018

Lau­ri Sep­pä­nen tes­taa­mas­sa trap bar -tan­koa.