Iglu­kah­vi­la avat­tiin tänään

Hau­ki­pu­taan ja Mar­tin­nie­men edus­tal­la meren jääl­lä avat­tiin iglu­kah­vi­la tänään sun­nun­tai­na. Iglun raken­ta­jat ja kah­vi­lan­pi­tä­jät ovat isä ja poi­ka Dmit­ry ja Alexan­der Murzin.

Iglu­kah­vi­la sijait­see lähel­lä majak­kaa. Ensim­mäis­tä ker­taa kah­vi­la oli toi­min­nas­sa vii­me tal­ve­na. Nyt iglu­ra­ken­nel­ma on pal­jon suurempi.

Kävi­jöi­tä iglus­sa ja kul­ki­joi­ta jääl­lä oli jo pal­jon. Ensi viik­ko onkin seson­kiai­kaa, sil­lä Oulun seu­dul­la vie­te­tään hiih­to­lo­maa. Igloo Cafe on avoin­na hyväl­lä sääl­lä, vie­lä hiih­to­lo­man jäl­keen­kin. ker­to­vat pitäjät.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 6.3.2018