Har­mai­den pant­te­rei­den kepeä ja kipeä taisto

Elämä on laiffii loppuun saakka, hoivakoti Käpyhovissakin saadaan todistaa kohusuhteita ja romansseja. Irmelin (Tellervo Jyrkkä) ja Linnea Snappertunan (Marja-Leena Lämsä) päivää virkistää mehevä ylläysromanssi. Näytelmän ensi-ilta on Kuivaniemen seurantalolla tänään kello 19. Seuraavat esitykset samassa paikassa 10.6., 12.7. ja 14.7. kello 18 ja Iin Huilingissä 20. ja 21.7. klo 19. Rantapohjan paperilehdessä torstaina olleessa jutussa oli esityspäivissä virheitä, tässä oikeat päivät.

Kui­va­nie­men roo­lin­vaih­ta­jat ‑ryh­mä on ajan­koh­tai­sel­la asial­la. Ryh­mä on tart­tu­nut tämän vuo­den näy­tel­mäs­sään ikäih­mis­ten koh­te­luun. Van­hus­ten­hoi­don surul­li­set pal­jas­tuk­set eivät jätä ketään kylmäksi.

Kun asi­aan tar­tu­taan kome­dian kei­noin, luvas­sa on kepeän kipe­ää menoa.

Kir­jai­li­ja Heik­ki Lund on luo­nut 2000-luvun aika­na kol­mio­sai­sen sar­jan Har­mai­den pant­te­rien tari­naa. Täl­lä ker­taa Har­maat pant­te­rit ovat pelas­ta­vat hoi­to­lai­tos Käpyhovin.

Mie­leen nouse­vat väis­tä­mät­tä yhtä­läi­syy­det 1950-luvun alus­sa teh­dyn Opri-elo­ku­van evak­ko­mum­mon ja kun­nal­lis­ko­din huru-ukko­jen kans­sa. Sekin oli oma­na aika­naan tär­keän asian äärel­lä. Sil­loin tape­til­la oli evak­ko­jen asema.

“Perus­tuu tosi­ta­pah­tu­miin”

Tämän päi­vän huru-ukko­jen ja har­mai­den pant­te­rei­den huo­li on ihmi­sar­voi­nen van­huus, ja se yhdis­tää niin von Sap­per­tu­nia kuin naa­pu­rin Niemistäkin.

Teks­ti­nä Heik­ki Lun­din näy­tel­mä on kepeä ja tark­ka­nä­köi­nen. Se on kir­joi­tet­tu vii­me vuon­na ja ansait­see lei­man ”perus­tuu tosi­ta­pah­tu­miin”. On rok­ka­ria, lap­sen­sa hylän­nyt­tä isää, entis­tä bile­ku­nin­ga­tar­ta ja mis­siä sekä yksin­huol­ta­jien kas­vat­ta­ma jälkipolvi.

Har­mai­den pant­te­rei­den pelas­tus­par­tios­sa on ainek­sia ison­kin ammat­ti­teat­te­rin esi­tyk­sek­si. Kui­va­nie­men roo­lin­vaih­ta­jien käsit­te­lys­sä sii­tä syn­tyy har­ras­ta­jae­si­tys kesäi­sel­le nuo­ri­so­seu­ran näyttämölle.

 

Har­maat Pant­te­rit 3 — Käpy­ho­vin pelastuspalvelu

He sen tekevät:

Käsi­kir­joi­tus Heik­ki Lund

Ohjaus San­na Kluukeri

Roo­leis­sa

Ilo­na: Sirk­ka Junes

Masa: Pek­ka Riepula

Jor­ma: Mat­ti Ellilä

Natu­nen: Tau­no Kivelä

Elvis: Mik­ko Karhu

Kik­ka: Kir­si­ma­ria Piri

Irme­li: Tel­ler­vo Jyrkkä

Jus­si-Pek­ka Vis­a­puu: Pent­ti Ellilä

Lin­nea von Sap­per­tu­na: Mar­ja-Lee­na Lämsä

Bert­ta: Eeva Miettunen

Lee­vi: Leo Pakanen

Taa­vi: Ant­ti Ellilä

Aika ei sääs­tä,  se van­hat­taa. Alko­ho­li­soi­tu­nut Elvis (Mik­ko Kar­hu) tun­nis­taa vie­lä van­han bilet­tä­jä­mis­sin, jos­ta sit­tem­min tuli rou­va von Sap­per­tu­na (Mar­ja-Lee­na Lämsä).