Har­mai­den pant­te­rei­den kepeä ja kipeä tais­to

Elämä on laiffii loppuun saakka, hoivakoti Käpyhovissakin saadaan todistaa kohusuhteita ja romansseja. Irmelin (Tellervo Jyrkkä) ja Linnea Snappertunan (Marja-Leena Lämsä) päivää virkistää mehevä ylläysromanssi. Näytelmän ensi-ilta on Kuivaniemen seurantalolla tänään kello 19. Seuraavat esitykset samassa paikassa 10.6., 12.7. ja 14.7. kello 18 ja Iin Huilingissä 20. ja 21.7. klo 19. Rantapohjan paperilehdessä torstaina olleessa jutussa oli esityspäivissä virheitä, tässä oikeat päivät.

Kui­va­nie­men roo­lin­vaih­ta­jat -ryh­mä on ajan­koh­tai­sel­la asial­la. Ryh­mä on tart­tu­nut tämän vuo­den näy­tel­mäs­sään ikäih­mis­ten koh­te­luun. Van­hus­ten­hoi­don surul­li­set pal­jas­tuk­set eivät jätä ketään kyl­mäk­si.

Kun asi­aan tar­tu­taan kome­dian kei­noin, luvas­sa on kepeän kipe­ää menoa.

Kir­jai­li­ja Heik­ki Lund on luo­nut 2000-luvun aika­na kol­mio­sai­sen sar­jan Har­mai­den pant­te­rien tari­naa. Täl­lä ker­taa Har­maat pant­te­rit ovat pelas­ta­vat hoi­to­lai­tos Käpy­ho­vin.

Mie­leen nouse­vat väis­tä­mät­tä yhtä­läi­syy­det 1950-luvun alus­sa teh­dyn Opri-elo­ku­van evak­ko­mum­mon ja kun­nal­lis­ko­din huru-ukko­jen kans­sa. Sekin oli oma­na aika­naan tär­keän asian äärel­lä. Sil­loin tape­til­la oli evak­ko­jen ase­ma.

“Perus­tuu tosi­ta­pah­tu­miin”

Tämän päi­vän huru-ukko­jen ja har­mai­den pant­te­rei­den huo­li on ihmi­sar­voi­nen van­huus, ja se yhdis­tää niin von Sap­per­tu­nia kuin naa­pu­rin Nie­mis­tä­kin.

Teks­ti­nä Heik­ki Lun­din näy­tel­mä on kepeä ja tark­ka­nä­köi­nen. Se on kir­joi­tet­tu vii­me vuon­na ja ansait­see lei­man ”perus­tuu tosi­ta­pah­tu­miin”. On rok­ka­ria, lap­sen­sa hylän­nyt­tä isää, entis­tä bile­ku­nin­ga­tar­ta ja mis­siä sekä yksin­huol­ta­jien kas­vat­ta­ma jäl­ki­pol­vi.

Har­mai­den pant­te­rei­den pelas­tus­par­tios­sa on ainek­sia ison­kin ammat­ti­teat­te­rin esi­tyk­sek­si. Kui­va­nie­men roo­lin­vaih­ta­jien käsit­te­lys­sä sii­tä syn­tyy har­ras­ta­jae­si­tys kesäi­sel­le nuo­ri­so­seu­ran näyt­tä­möl­le.

 

Har­maat Pant­te­rit 3 — Käpy­ho­vin pelas­tus­pal­ve­lu

He sen teke­vät:

Käsi­kir­joi­tus Heik­ki Lund

Ohjaus San­na Kluu­ke­ri

Roo­leis­sa

Ilo­na: Sirk­ka Junes

Masa: Pek­ka Rie­pu­la

Jor­ma: Mat­ti Elli­lä

Natu­nen: Tau­no Kive­lä

Elvis: Mik­ko Kar­hu

Kik­ka: Kir­si­ma­ria Piri

Irme­li: Tel­ler­vo Jyrk­kä

Jus­si-Pek­ka Vis­a­puu: Pent­ti Elli­lä

Lin­nea von Sap­per­tu­na: Mar­ja-Lee­na Läm­sä

Bert­ta: Eeva Miet­tu­nen

Lee­vi: Leo Paka­nen

Taa­vi: Ant­ti Elli­lä

Aika ei sääs­tä,  se van­hat­taa. Alko­ho­li­soi­tu­nut Elvis (Mik­ko Kar­hu) tun­nis­taa vie­lä van­han bilet­tä­jä­mis­sin, jos­ta sit­tem­min tuli rou­va von Sap­per­tu­na (Mar­ja-Lee­na Läm­sä).