HaHe:n sali­ban­dyn edus­tus­nai­set muka­na turnauksessa

HaHe:n sali­ban­dyn edus­tus­nai­set osal­lis­tui­vat 7.9. Pre-Sea­son Thun­der Cup tur­nauk­seen Oulus­sa. Muka­na oli yhteen­sä 8 jouk­kuet­ta Pohjois-Suomesta.

Alkusar­jan peleis­sä HaHe voit­ti Meri­kos­ki SBT:n suve­ree­nis­ti luke­min 7–1. Puo­lus­ta­ja Annuk­ka Häkli teki pelis­sä komean hat­tu­tem­pun kol­mel­la maalillaan.

Toi­nen alkusar­jan peli OFBC:tä vas­taan oli tiu­kem­pi ja otte­lu päät­tyi HaHe:n edus­tuk­sen voit­toon luke­min 2–1.

Kol­man­te­na vas­taan tuli Papas II Kajaa­nis­ta. Peli kul­ki HaHe:n joh­dol­la ja päät­tyi 5–0 HaHe:n voittoon.

Puo­li­vä­lie­ris­sä vas­tas­sa oli HaHe:n II jouk­kue, joka pelaa tule­val­la kau­del­la 3. divi­sioo­naa. HaHe:n edus­tus vei tämän pai­kal­lis­kamp­pai­lun luke­min 4–1.

Välie­ris­sä jouk­kue hie­man lamaan­tui Meri­kos­ki SBT:tä vas­taan, jon­ka oli edel­li­ses­sä pelis­sä voit­ta­nut hel­pos­ti.  HaHe oli yhtäk­kiä yllät­täen 3–0 tap­pio tilan­tees­sa. Jouk­kue kerä­si itsen­sä kui­ten­kin hie­nos­ti ja nousi ihan lop­pu minuu­teil­la 3–0 tap­pio ase­mas­ta 3–2 tilan­tee­seen. Rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa kiri­mi­ses­sä toi­mi kap­tee­nis­toon kuu­lu­va Kat­ja Soro­nen.

Aika lop­pui kovas­ta lop­pu­ru­tis­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta kes­ken, ja edes­sä oli finaa­lien sijaan prons­siot­te­lu. Prons­siot­te­lus­sa Ran­kat Ankat II jouk­kuet­ta vas­taan HaHe otti prons­sin kotiin luke­min 4–2.

Tur­nauk­sen voit­ti Meri­kos­ki SBT ja hopeal­le sijoit­tui Papas II Kajaanista.

Koko tur­nauk­sen pis­te­pörs­sin voit­ti HaHe:n edus­tuk­sen vuon­na 2004 syn­ty­nyt Jemi­na Hai­ko­nen komein tehoin 6+4=10.

Hau­ki­pu­taan Hei­ton nais­ten edus­tus­jouk­kue pelaa tule­val­la kau­del­la nais­ten 2. divi­sioo­naa. Sar­ja­pe­lit alka­vat lokakuussa.