Ruo­ka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­seen löy­tyy kei­no­ja

Helena ja Hannes Hekkala kertoivat tekevänsä ruokaa yhdellä kertaa useammaksi päiväksi ja välttävänsä ruokahävikin muodostumista tarkkaan. Päivi Kaukua esitteli, kuinka paljon on jokaisen suomalaisen vuosittainen ruokahävikki.

Jokai­nen suo­ma­lai­nen heit­tää koto­na ruo­kaa ros­kiin kes­ki­mää­rin 23 kiloa vuo­des­sa. Hävik­kiä ei pys­ty­tä täy­sin nol­laa­maan, mut­ta sen vähen­tä­mi­seen on mon­ta kons­tia.– Kun vähän­kin kes­kit­tyy ja miet­tii asi­aa, löy­tyy kei­no­ja, tote­aa Tuu­na­taan työ­tä -hank­keen suun­nit­te­li­ja Päi­vi Kau­kua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus