Käti­lö löy­si itses­tään yrit­tä­jän

Mia Myl­ly­mä­ki ehti toi­mia vii­ti­sen­tois­ta vuot­ta käti­lö­nä, kun hän itsel­leen­kin yllät­täen pää­tyi opis­ke­le­maan puu­tar­haop­pi­lai­tok­seen. Nyt hän on huo­man­nut, että käti­lön ja kuk­ka­si­to­jan työs­sä on pal­jon yhtä­läi­syyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus