Ala­ran­nal­le uusi lii­kun­ta­sa­li­ton kou­lu

Iin Ala­ran­nal­le raken­ne­taan uusi kou­lu, jos­sa ei ole lii­kun­ta­sa­lia. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi tämän kun­nan­hal­li­tuk­sen esit­tä­män vaih­toeh­don eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi äänes­tyk­sen jäl­keen äänin 26–5, 2 tyh­jää. Jaak­ko Höyh­tyä (kesk.) jät­ti pää­tök­ses­tä eriä­vän mie­li­pi­teen­sä.

Äänes­tyk­ses­sä oli vas­tae­si­tyk­se­nä Pert­ti Huo­vi­sen (vas.) esit­tä­mä ja Juho Malon (sd) kan­nat­ta­ma vaih­toeh­to 1, jos­sa Ala­ran­nal­le oltai­siin raken­net­tu myös lii­kun­ta­sa­li.

Ennen tätä raken­ta­mis­pää­tös­tä kun­nan­val­tuus­to äänes­ti myös vaih­toeh­dos­ta, että kou­lu raken­net­tai­siin Ala­ran­nan sijas­ta Hami­naan. Jaak­ko Höyh­tyä (kesk.) esit­ti tätä vaih­toeh­toa Har­ri Sanak­se­na­hon (kesk.) ja Pent­ti Joke­lan (kesk) kan­nat­ta­ma­na. Esi­tys hävi­si äänes­tyk­ses­sä Pert­ti Huo­vi­sen esi­tyk­sel­le äänin 5–16, 12 tyh­jää.

Val­tuus­to hyväk­syi Mika Has­tin (vas.) esit­tä­män pon­nen, että lii­kun­ta­sa­lin raken­ta­mi­nen ote­taan kou­lun suun­nit­te­lu­vai­hees­sa huo­mion niin, että se voi­daan raken­taa myö­hem­min talous­ti­lan­teen niin sal­lies­sa. Pon­si hyväk­syt­tiin äänin 25–2, 4 tyh­jää.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tors­tai­na.