Adres­si Kie­ri­kin puo­les­ta luo­vu­te­taan kau­pun­gil­le

Kun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa mai­nit­tiin joi­tain viik­ko­ja sit­ten, että Kie­rik­ki­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nuk­ses­ta ollaan luo­pu­mas­sa, päät­ti­vät aktii­vi­set Kie­ri­kin puo­lus­ta­jat koo­ta adres­sin, joka sit­ten luo­vu­te­taan ennen pää­tök­sen­te­koa kau­pun­gil­le.

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen puo­les­ta -adres­sin on täl­lä het­kel­lä alle­kir­joit­ta­nut rei­lut 1 900 ihmis­tä. Adres­sin aloit­ta­ja Joni Kar­ja­lai­nen luo­vut­taa tule­va­na maa­nan­tai­na ennen kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous­ta adres­sin kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­sel­le.

Adres­si ja voi­ma­kas vas­tus­tus Kie­rik­ki­kes­kuk­sen alas­ajoa koh­taan on kulu­van tam­mi­kuun aika­na saa­nut kau­pun­gin vir­ka­mie­het Mika Pent­ti­län joh­dol­la ker­to­maan, että Kie­rik­ki­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nus­ta ei olla myy­mäs­sä ja Kie­rik­kiä tul­laan jat­kos­sa kehit­tä­mään osa­na Oulun kau­pun­gin mat­kai­lu­pal­ve­lun koko­nai­suut­ta.