Tan­ja Kari urhei­lun kun­nia­gal­le­ri­aan

Kotiseudullaan Iissä tällä viikolla lomaillut Tanja Kari nimettiin viime viikolla Suomen urheilun Hall of Fame -kunniagalleriaan ensimmäisenä paraurheilija. Vuonna 2010 hänet nimettiin toisena suomalaisurheilijana Kansainvälisen paralympiakomitean Hall of Famen jäseneksi.

Iiläis­läh­töi­nen monin­ker­tai­nen para­lym­pia­mi­ta­lis­ti Tan­ja Kari on nimet­ty Suo­men Urhei­lun Hall of Fame -kun­nia­gal­le­ri­aan. Yksi­tois­ta para­lym­pia­kul­taa kol­mel­la eri vuo­si­kym­me­nel­lä hiih­tä­nyt Kari on ensim­mäi­nen tuo­hon jouk­koon valit­tu paraur­hei­li­ja. Kari pitää nimeä­mis­tä suu­re­na kun­nia­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus