Ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio ja pai­non­pu­do­tus tah­don asia

Painonpudotuksessa tarvitaan myös tervettä maalaisjärkeä, sanoo Aleksi Laajoki.

Ter­veel­li­sem­pi ruo­ka­va­lio ja pai­non­pu­do­tus on monel­la haa­vee­na, mut­ta miten pääs­tä tavoit­tee­seen? – Aloi­tus on aina vai­kein­ta, mut­ta jos jota­kin tar­peek­si halu­aa ja päät­tää, hom­ma onnis­tuu. Mie­li on vah­vin voi­ma, roh­kai­see iiläi­nen yrit­tä­jä Alek­si Laa­jo­ki, per­so­nal trai­ner ja urhei­lu­hie­ro­ja. – Muu­tok­sis­sa kan­nat­taa muis­taa malt­ti, eikä läh­teä heti 110 lasis­sa liik­keel­le, sil­lä innos­tus voi lopah­taa. Isot muu­tok­set eivät…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus