Kota­se­län tuu­li­voi­ma-asia lautakunnassa

Ilma­tar Ener­gy Oy on hake­nut Oulun kau­pun­gil­ta tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­van laa­din­nan käyn­nis­tä­mis­tä Yli-Iin Kota­se­län alu­eel­le. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee asi­aa kokouk­ses­saan tänään. Esi­tyk­se­nä kokouk­ses­sa on, että hake­muk­sen mukai­sen osay­leis­kaa­van laa­din­ta käynnistetään. 
Vii­si maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaa hake­nut­ta kut­su­taan haastatteluun

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaa tavoit­te­lee 11 haki­jaa. Han­ki­joi­den jou­kos­sa on Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) Hau­ki­pu­taal­ta. Poh­jois-Poh­jan­maan nykyi­nen maa­kun­ta­joh­ta­ja Pau­li Har­ju jää eläk­keel­le huh­ti­kuun alus­ta lukien.

Maa­kun­ta­hal­li­tus päät­ti kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na kut­sua haas­tat­te­luun vii­si haki­jaa. Kut­sun saa­vat Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­ja Kim­mo Hin­no, Kes­ki-Poh­jan­maan lii­ton maa­kun­ta­joh­ta­ja Jyr­ki Kai­po­nen, val­tio­sih­tee­ri Ann-Mari Kemell, kehi­tys­joh­ta­ja Tii­na Raja­la Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­ta ja kun­nan­joh­ta­ja Jus­si Rämet Muhok­sen kunnasta.


Tupla­mes­ta­ruus SM-kisois­ta Haukiputaalle

Lah­des­sa jär­jes­tet­tiin vii­kon­lop­pu­na nuor­ten SM-kisat mäki­hy­pys­sä ja yhdis­te­tys­sä. Hau­ki­pu­taa­lai­set oli­vat mai­nios­sa vedos­sa. Eeme­li Kurt­ti­la kruu­nat­tiin tupla­mes­ta­rik­si. Hän voit­ti sekä mäki­hy­pyn P16-sar­jan ja myös yhdis­te­tyn jän­nit­tä­väs­sä lop­pu­ki­ri­kamp­pai­lus­sa, jos­sa hän kiri niu­kas­ti Lah­den Hiih­to­seu­ran Jere Kuk­ko­sen edel­le. Peter Räi­sä­nen sijoit­tui hopeal­le M18-sar­jan yhdis­te­tys­sä. Taka­mat­kal­ta läh­te­nyt hau­ki­pu­taa­lai­nen kävi voit­to­kamp­pai­lun Ounas­vaa­ran Hiih­to­seu­ran Eetu Pul­jun kans­sa. Eetu Pul­ju hiih­ti ras­kaal­la radal­la tak­ti­ses­ti vii­saas­ti ja piti Räi­sä­sen taka­naan. Muis­ta hau­ki­pu­taa­lai­sis­ta säväyt­ti 14-vuo­tias Joo­se Vänt­ti­lä. Hän hyp­pä­si hie­nos­ti P16-sar­jas­sa kuudenneksi.