Teks­ta­rit

“Kii­tos” Iin kotihoidon/vanhuspalvelujen esi­mie­het, kun ette ilmoit­ta­neet meil­le omais­hoi­don tuen saa­jil­le että Oulun­kaa­ri mak­saa­kin jo 30.12.2022 tam­mi­kuun­kin omais­hoi­don palk­kion. Se muu­ten­kin pie­ni palk­kio vaa­ti­vas­ta työs­tä meni sit­ten verot­ta­jal­le, kun tulo­ra­ja ylit­tyi! Nyt sit­ten kituu­te­taan hel­mi­kuu­hun asti ilman tam­mi­kuun tulo­ja ilmei­ses­ti? Muu­ten­kin tie­do­tus tämän seka­van sote-uudis­tuk­sen myö­tä on ollut ala-arvoista,k ouluar­vo­sa­nal­la 4,eli “ehdot” tuli­si. Kukaan ei tun­nu otta­van vastuuta?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus