Vii­si maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaa hake­nut­ta kut­su­taan haastatteluun

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaa tavoit­te­lee 11 haki­jaa. Han­ki­joi­den jou­kos­sa on Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) Hau­ki­pu­taal­ta. Poh­jois-Poh­jan­maan nykyi­nen maa­kun­ta­joh­ta­ja Pau­li Har­ju jää eläk­keel­le huh­ti­kuun alus­ta lukien.

Maa­kun­ta­hal­li­tus päät­ti kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na kut­sua haas­tat­te­luun vii­si haki­jaa. Kut­sun saa­vat Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­ja Kim­mo Hin­no, Kes­ki-Poh­jan­maan lii­ton maa­kun­ta­joh­ta­ja Jyr­ki Kai­po­nen, val­tio­sih­tee­ri Ann-Mari Kemell, kehi­tys­joh­ta­ja Tii­na Raja­la Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­ta ja kun­nan­joh­ta­ja Jus­si Rämet Muhok­sen kunnasta.

Haas­tat­te­lut pide­tään 24.1. ja sen jäl­keen teh­dään mah­dol­li­set hen­ki­lö­ar­vioin­nit. Maa­kun­ta­val­tuus­to valit­see maa­kun­ta­joh­ta­jan kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na 13.3.

Maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­ka herät­ti kiin­nos­tus­ta kun­ta- ja maa­kun­ta­joh­ta­jien joh­ta­jien kes­kuu­des­sa. Paik­kaa hake­vat myös Niva­la-Haa­pa­jär­ven seu­tu NIHAK ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Toni Krank­ka­la, kehit­tä­mis­pääl­lik­kö Päi­vi Kei­sa­nen Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­ta, toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Tuut­ti Ave For­ma Engi­nee­ring Oy:stä, osas­to­pääl­lik­kö Vir­ve Vim­pa­ri Euroo­pan komis­sios­ta ja leh­to­ri Juha Väi­sä­nen, CEO, Creacom, OAMK.

Mir­ja Veh­ka­pe­räl­lä on ker­ty­nyt meriit­tiä opet­ta­jan, kan­san­edus­ta­jan, mepin sekä kun­ta- ja maa­kun­ta­vai­kut­ta­jan teh­tä­vis­tä. Hän ker­too hake­van­sa teh­tä­vään reip­pain ja avoi­min mielin.

Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to on Poh­jois-Poh­jan­maan 30 kun­nan muo­dos­ta­ma kun­tayh­ty­mä. Pau­li Har­ju on joh­ta­nut maa­kun­ta­liit­toa vuo­des­ta 2008 asti. Hänen viran­si­jai­se­naan toi­mii hel­mi-maa­lis­kuun ajan Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton suun­nit­te­lu­joh­ta­ja Mar­kus Erk­ki­lä.