Mun Oulu on huo­noa suomea

Oulu jul­kai­see Mun Oulu-leh­teä. Jot­kut ovat muka anta­neet sil­le “kuu­man nimen” jos­sa on kak­si kie­li­vir­het­tä – Mun ja Oulu. Pitäi­si olla Minun Oulu­ni, jos­sa toki sana minun on tur­ha, Oulu­ni sisäl­tää jo kak­si sanaa. Oulum­me on ehkä parem­pi, mei­tä omis­ta­jia on monta!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­Pan nais­ten sar­ja­paik­ka varmistui

Vii­me viik­koon mah­tui kak­si otte­lua. Tiis­tai­na Hau­Pan nais­ten edus­tus­jouk­kue vie­rai­li Castre­nin ken­täl­lä OTP:tä vas­taan. Kau­den toi­nen pai­kal­lis­der­by päät­tyi 0–4 vie­ras­voit­toon vah­van esi­tyk­sen jälkeen.