Uusia pal­ve­lu­ja: Hoi­to­kes­kus Vih­reä Kei­das Kel­lon Kivi­nie­mes­sä hoi­taa ja kouluttaa

Yrit­tä­jä ja Oulun Aku­kou­lun toi­nen perus­ta­ja­jä­sen Maa­ret Mar­kus ker­too siir­tä­neen­sä yri­tys­toi­min­tan­sa Kel­lon Kivi­nie­meen koro­na­pan­de­mian alet­tua. Vih­reä Kei­das tar­jo­aa eri­lai­sia hie­ron­to­ja, hie­ron­ta­te­ra­pi­aa, aku­punk­tio­hoi­to­ja sekä kos­meet­tis­ta akupunktiota. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun koro­na­ti­lan­ne pahe­nee — koro­na­pas­sin käy­tös­tä kau­pun­gin tilai­suuk­sis­sa pää­tös ensi maanantaina

Nel­jän­tois­ta vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku Oulun kau­pun­gis­sa on kohon­nut jo yli 300 ja posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus rei­lus­ti yli 10 pro­sen­tin. Yksit­täis­ten tar­tun­to­jen mää­räs­sä saa­vu­tet­tiin tiis­tai­na ennä­tys: kir­jat­tu­ja tar­tun­to­ja oli 72. Koro­na­jäl­ji­tys on täl­lä het­kel­lä Oulus­sa kuormittunut.