Vete­raa­ni­vol­vol­la eteen­päin — Mat­ti Schön­berg kun­nos­taa van­ho­ja auto­ja ja työ­ko­nei­ta

Kun jää­li­läi­nen Mat­ti Schön­berg läh­tee aje­lul­le, kään­ty­vät monien ihmis­ten kat­seet häm­mäs­te­le­mään meno­pe­liä. Schön­ber­gin nimit­täin voi usein näh­dä enti­söi­dyn Vol­vo N88.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ukon­maa­na­ho tai­pui avaus­kier­rok­sel­la Lei­no­sel­le Mart­ti­lan­har­jun juok­sus­sa

Mart­ti­lan­har­jun juok­su kisat­tiin Yli­kii­min­gis­sä sun­nun­tai­na. Puna­koi­vun­to­rin kupeel­ta läh­ti mat­kaan ennä­tys­mää­rä juok­si­joi­ta kier­tä­mään Mart­ti­lan­har­jua ympä­ri. Yhden kier­rok­sen pituus oli 4,35 kilo­met­riä.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mök­kiym­pä­ris­tö lait­taa lei­kit­kin uusik­si – Tee haku MLL:n Leik­ki­pan­kis­ta ennen kuin suun­taat kesä­mö­kil­le

Mök­kiym­pä­ris­tö on var­sin­kin kau­pun­ki­lais­lap­sil­le ihmeel­li­nen ja kieh­to­va ympä­ris­tö. Jos lap­sen omas­ta leik­ki­pan­kis­ta löy­ty­vät lei­kit istu­vat kui­ten­kin parem­min raken­net­tuun ympä­ris­töön tai.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­mes­ta kar­toi­tet­tu yli 16 000 ter­va­hau­taa – hau­to­ja pal­jon myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Yli­kii­min­gis­sä syty­te­tään joka­ke­säi­sil­lä ter­vas­tii­ma­vii­koil­la ter­va­hau­ta, ja Oulua titu­lee­ra­taan usein ter­va­kau­pun­gik­si. Ter­va­hau­to­jen luku­mää­räs­sä Kai­nuu kui­ten­kin vai­kut­taa päi­hit­tä­vän Poh­­jois-Poh­­jan­­maan, sel­vi­ää Maan­mit­taus­lai­tok­sen maas­to­tie­to­kan­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koro­na­ti­lan­ne vai­kut­ta­nut Rota­ry­pal­ve­lun Lää­kä­ri­pan­kin toi­min­taan

Koro­na­ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut Suo­men Rota­ry­pal­ve­lun (SRP) Lää­kä­ri­pan­kin toi­min­taan ja pai­kal­li­ses­ti Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bin nuo­ri­so­vaih­toon, tote­aa Lää­kä­ri­pan­kin joh­to­kun­nan tuo­re puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­nen Vir­pi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kivi­nie­mes­sä on moni­puo­li­nen sata­ma-alue

Kivi­nie­men sata­­ma-alue on lois­ta­va päi­­vä­­ret­­ki-koh­­de, jos­sa voi tukea pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä uimi­sen ja ulkoi­le­mi­sen ohes­sa. Noin 150-paik­­kai­­nen sata­­ma-alue pal­ve­lee hyvin myös…


Evi­län­nä­köi­nen mies Illin­juok­sun voit­toon

Hei­nä­kuun ensim­mäi­set illin­juok­sut pidet­tiin Tee­mu Selän­teen 50-vuo­­tis­­päi­­vä­­nä. Tee­mu Selän­ne on Yhdys­val­lois­sa asu­va maa­han­muut­ta­ja, jota Donald Trump ei ole kar­koit­ta­nut aina­kaan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus