Vete­raa­ni­vol­vol­la eteen­päin — Mat­ti Schön­berg kun­nos­taa van­ho­ja auto­ja ja työkoneita

Jääliläinen Matti Schönberg ajelee vanhoilla, entisöidyillä museoautoillaan mielellään. Viime viikolla hän pyörähti oranssilla kasiparivolvollaan Syötteellä asti.

Kun jää­li­läi­nen Mat­ti Schön­berg läh­tee aje­lul­le, kään­ty­vät monien ihmis­ten kat­seet häm­mäs­te­le­mään meno­pe­liä. Schön­ber­gin nimit­täin voi usein näh­dä enti­söi­dyn Vol­vo N88 ‑kuor­ma-auton tai jon­kin muun museo­re­kis­te­ris­sä ole­van enti­söi­dyn kaa­ran ratis­sa. Schön­ber­gin pihas­ta Jää­lis­tä löy­tyy kak­si edel­lä mai­nit­tua kasi­pa­ri-Vol­voa, yksi Vol­von L485-mal­lin auto ja yksi N12-mal­lin Vol­vo. Lisäk­si pihal­la sei­so­vat sym­paat­ti­nen Pik­ku-Jus­si-kai­vin­ko­ne ja pie­ni vuo­si­mal­lin ‑64 pyöräkuormaaja.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus