Ukon­maa­na­ho tai­pui avaus­kier­rok­sel­la Lei­no­sel­le Mart­ti­lan­har­jun juoksussa

Marttilanharjun juoksu keräsi sunnuntaina nykyvuosien ennätysosanoton. Ensimmäinen kierros juostiin Jaakko Leinosen (numero 24) ja Janne Ukonmaanahon (112) tahtiin. Jouko Lehtola (18) juoksi 40-vuotiaiden voittoon. Juho Hiltunen (17) oli yleisen sarjan toinen ja Johannes Pakanen (15) kolmas. Naisten yleisen sarjan voittoon juoksi Kukka-Maaria Karppinen (11). (Kuva: Pirjo Holappa)

Mart­ti­lan­har­jun juok­su kisat­tiin Yli­kii­min­gis­sä sun­nun­tai­na. Puna­koi­vun­to­rin kupeel­ta läh­ti mat­kaan ennä­tys­mää­rä juok­si­joi­ta kier­tä­mään Mart­ti­lan­har­jua ympä­ri. Yhden kier­rok­sen pituus oli 4,35 kilo­met­riä. Mat­kan var­rel­la oli muka­vas­ti kan­nus­ta­jia ja huol­to­jouk­ko­ja. Sade­pil­vet kier­si­vät alu­een tapah­tu­man aikana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus