Mök­kiym­pä­ris­tö lait­taa lei­kit­kin uusik­si – Tee haku MLL:n Leik­ki­pan­kis­ta ennen kuin suun­taat kesämökille

Ihmeellinen ja kiehtova ympäristö. Mökille saapuminen voi käynnistää lapsen mielikuvituksen niin, että valmiita leikkejä ei sen jälkeen tarvita. (Kuva: Teeamatuotanto/Jarno Keskinen)

Mök­kiym­pä­ris­tö on var­sin­kin kau­pun­ki­lais­lap­sil­le ihmeel­li­nen ja kieh­to­va ympä­ris­tö. Jos lap­sen omas­ta leik­ki­pan­kis­ta löy­ty­vät lei­kit istu­vat kui­ten­kin parem­min raken­net­tuun ympä­ris­töön tai leik­ki­ken­tän lait­tei­siin, kan­nat­taa kään­tyä Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Leik­ki­pan­kin puo­leen. Leik­ki­pank­ki on kerän­nyt kasaan koh­ta jo tuhat­kun­ta leik­kiä. Pan­kis­ta löy­tyy pal­jon teke­mis­tä myös kesä­mö­kil­le, jos­sa var­sin­kin isom­mat ulko­ti­lat ja vesie­le­ment­ti tuo­vat aivan uusia mah­dol­li­suuk­sia las­ten leik­kei­hin. Leikkipankki… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus