Suo­mes­ta kar­toi­tet­tu yli 16 000 ter­va­hau­taa – hau­to­ja pal­jon myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Yli­kii­min­gis­sä syty­te­tään joka­ke­säi­sil­lä ter­vas­tii­ma­vii­koil­la ter­va­hau­ta, ja Oulua titu­lee­ra­taan usein ter­va­kau­pun­gik­si. Ter­va­hau­to­jen luku­mää­räs­sä Kai­nuu kui­ten­kin vai­kut­taa päi­hit­tä­vän Poh­jois-Poh­jan­maan, sel­vi­ää Maan­mit­taus­lai­tok­sen maas­to­tie­to­kan­taan teh­dys­tä maas­to­kar­toi­tuk­ses­ta. Maas­to­tie­to­kan­taan on mer­kit­ty Suo­mes­ta yhteen­sä 16 061 ter­va­hau­taa. Eni­ten ter­va­hau­to­ja, yli 7800 kap­pa­let­ta, on kar­toi­tet­tu Kai­nuus­ta. Poh­jois-Poh­jan­maal­ta ter­va­hau­to­ja kar­toi­tet­tiin hie­man yli 3500 kap­pa­let­ta. Luvut eivät Maan­mit­taus­lai­tok­sen kar­tas­to­pääl­lik­kö Rei­ma Ron­kai­sen mie­les­tä ker­ro vält­tä­mät­tä koko…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus