Koro­na­ti­lan­ne vai­kut­ta­nut Rota­ry­pal­ve­lun Lää­kä­ri­pan­kin toi­min­taan

Koro­na­ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut Suo­men Rota­ry­pal­ve­lun (SRP) Lää­kä­ri­pan­kin toi­min­taan ja pai­kal­li­ses­ti Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bin nuo­ri­so­vaih­toon, tote­aa Lää­kä­ri­pan­kin joh­to­kun­nan tuo­re puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­nen Vir­pi Hon­ka­nen. – Lää­kä­ri­pan­kin toi­min­taan koro­na on vai­kut­ta­nut niin, että siir­ryim­me maa­lis­kuus­sa ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti etä­ko­kouk­siin ja syk­syl­le val­mis­tel­tu­ja vapaa­eh­toi­sia ei lähe­te­tä täl­le vuo­del­le Tan­sa­ni­aan. Seu­raam­me Tan­sa­nian koro­na­ti­lan­net­ta valp­paas­ti. Lää­kä­ri­pan­kin joh­to­ryh­män oli myös tar­koi­tus vie­rail­la Tan­sa­nias­sa syk­syl­lä,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus