Toi­mit­ta­jal­ta: Eri­lai­nen kesä

Yli­op­pi­lai­den kesä ei ala yli­op­pi­las­juh­lil­la, ammat­ti­kou­lu­lais­ten kou­lu jat­kuu pit­käl­le kes­ki­ke­sään, opis­ke­li­jat jää­vät vail­le kesä­työ­paik­ko­ja, lomau­tet­tu­jen ase­ma on epä­va­kaa. Päi­vit­täin seu­ra­taan…
LC Jää­lil­tä sti­pen­de­jä oppi­lail­le

Jää­lin Lei­jo­nat lah­joit­ti Jää­lin kou­lun kuu­den­nen luo­kan oppi­lail­le sti­pen­dit, jot­ka jaet­tiin myön­tei­ses­tä suh­tau­tu­mi­ses­ta kou­lu­työ­hön, hen­ki­lö­kun­taan ja toi­siin oppi­lai­siin. Sti­pen­din sai­vat…