Mehi­läis­tar­haa­ja pör­riäis­ten maa­il­mas­sa

Kii­min­ki­läi­set Kar­ri Pyh­ti­lä ja Satu Koi­vik­ko kävi­vät Poh­jo­lan Mehi­läis­hoi­ta­jien jär­jes­tä­män mehi­läis­hoi­ta­jan perus­kurs­sin Oulus­sa vuon­na 2014. Taus­tal­la oli Sadun kiin­nos­tus kima­lai­siin ja mui­hin pölyt­tä­jiin sekä Kar­rin aja­tus sii­tä, jos­ko lähi­met­sien mar­jan­tuo­tan­to para­ni­si mehi­läis­tar­hauk­sen seu­rauk­se­na. Myös oman hun­ajan saa­mi­nen pesis­tä oli innoit­ta­ja­na. Nyt paris­kun­nan pihas­sa sekä muu­al­la Ala­ky­län alu­eel­la on hei­dän mehi­läis­pe­si­ään yhteen­sä 17. – Vii­me syk­sy­nä tal­veh­ti­maan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus