Aloi­te sydä­nis­ku­rin hank­ki­mi­ses­ta

Kun­nan­val­tuu­tet­tu Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.) on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen sydä­nis­ku­ri­lait­teen hank­ki­mi­ses­ta Kui­va­nie­men taa­­ja­­ma-alu­eel­­le sijoi­tet­ta­vak­si. Aloit­tees­sa tode­taan, että Kui­va­nie­men kylä­taa­ja­mas­sa asuu iso osa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Laki uudis­taa lii­ken­net­tä

Tie­lii­ken­ne­la­ki muut­tuu kesä­kuun alus­sa rymi­näl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti rymi­nä ei siir­ry itse lii­ken­tee­seen. Ran­ta­poh­jan kesä­leh­des­sä on tänään laa­ja kat­saus uudis­tu­viin lii­ken­teen sään­töi­hin.…Kii­min­gin pik­ku­kou­lu­jen kau­ka­lot oli­vat het­ken vaa­ras­sa – Jää­lin van­ha kent­tä ja kau­ka­lo pois­tu­vat käy­tös­tä

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut suun­nit­te­li sääs­tö­toi­mia, jot­ka koh­dis­tui­vat Tirin­ky­län, Yli­ky­län ja Hut­tu­ky­län kou­lu­jen kau­ka­loi­hin. Kou­lut sai­vat noin viik­ko sit­ten tie­don, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kie­rik­kiä halu­taan kehit­tää arkeo­lo­gian Suo­men huip­pu­na

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2020–2026 tode­taan, että Kie­rik­kiä kehi­te­tään kokeel­li­sen arkeo­lo­gian Suo­men hui­puk­si, jol­la on laa­ja kan­sain­vä­li­nen ja koti­mai­nen ver­kos­to. Tämä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Iin kun­ta rupe­si pis­tä­mään talout­ta kun­toon lomaut­ta­mal­la kesäl­lä mata­la­palk­kai­sim­pia työn­te­ki­jöi­tä. Iis­sä on ide­aa Kii­tos Olli Häy­ry­sel­le, kun saan kat­sel­la ohi­kul­kies­sa­ni.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSe on Mat­ti!

Ran­ta­poh­jas­ta 15.1.1981: Kil­pai­lu on nyky­ään kovaa. Tätä valais­koon kah­den palo­kun­nan kii­ruh­ta­mi­nen samaan tuli­pa­loon. Ensin ennät­tä­nyt sam­mut­ti palon ja toi­sen palo­kun­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vet­ten­hal­ti­jat Koi­te­lin tun­nel­ma­tu­vas­sa

Yli­kii­min­ki­läi­sen päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän ympä­ris­tön­suo­je­luai­hei­nen näyt­te­ly Vet­ten­hal­ti­jat on esil­lä Koi­te­lin tun­nel­ma­tu­vas­sa 22.5.–30.9. Näyt­te­lys­sä kul­ke­vat rin­nak­kain Vet­ten­hal­ti­jois­ta ja Maa­hi­sis­ta ote­tut valo­ku­vat ja…