Ollin­kor­pi alen­taa kiin­teis­tö­jen arvo­ja

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­ta­mi­nen saa aikaan vai­ku­tusa­lu­eel­la ja naa­pu­ris­tos­sa kiin­teis­tö­jen arvon ale­ne­mi­sen. Lähim­mät kiin­teis­töt käy­vät jopa mark­ki­na­kel­vot­to­mik­si. Ei kukaan tule osta­maan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin enti­nen kan­sa­kou­lu myy­dään

Van­han­tien var­rel­la sijait­se­va Jää­lin van­ha kan­sa­kou­lu halu­taan myy­dä tont­tei­neen. Alu­een ase­ma­kaa­va­muu­tok­set ovat val­mis­tu­neet ja nyt kau­pun­ki etsii Jää­lin enti­sel­le, suo­jel­lul­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVesi-Jatu­li sai aurin­ko­pa­nee­lit

Vesi-Jatu­­lin raken­nuk­seen Hau­ki­pu­taal­le on val­mis­tu­nut ener­gia­re­mont­ti. Raken­nuk­seen teh­tiin valais­tus­sa­nee­raus, kor­jat­tiin läm­mön­tal­tee­no­tot kah­des­ta ilman­vaih­to­ko­nees­ta sekä teh­tiin puhal­lin­sa­nee­raus kah­teen ilman­vaih­to­ko­nee­seen. Tämän lisäk­si…Put­kis­to­remp­paa rivi­ta­loil­la

Tark­ka­sil­mäi­set kylä­läi­set ovat huo­man­neet, että Mar­tin­nie­men Van­hus­ten­huol­to­yh­dis­tys ry:n hal­lin­noi­mis­sa Las­taa­jan­tien var­ren rivi­ta­loil­la teh­dään put­ki­töi­tä. Kysees­sä on kah­den rivi­ta­lon väli­sen vesi-.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus