Teke­mis­tä ja jän­ni­tys­tä seu­ra­kun­nan luon­to­po­lul­la

Idyl­li­nen Kii­min­gin kir­kon seu­tu toi­mii upea­na ympä­ris­tö­nä Kii­min­gin seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen toteut­ta­mal­le luon­to­po­lul­le. Monet van­hat raken­nuk­set ja hau­taus­maa sekä tun­nel­mal­li­nen ja rau­hal­li­nen met­sä tuo­vat rei­til­le monen­lais­ta näh­tä­vää. – Polul­le halut­tiin raken­taa sel­lai­sia toi­min­ta­pis­tei­tä jois­sa on lap­sil­la muka­vaa teke­mis­tä ja jän­ni­tys­tä­kin. Polun var­rel­la on tie­toa met­sän kas­veis­ta sekä esi­mer­kik­si lin­nuis­ta, muu­ra­hai­ses­ta ja hämä­hä­kis­tä. Met­säs­sä asus­ta­vat pei­kot Pip­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus