Yli­kii­min­ki hou­kut­te­lee asuk­kai­ta ulko­mail­ta asti, kol­me sak­sa­lais­ta asu­kas­ta ker­too, mikä saa jää­mään pie­neen kylään Oulun reu­nal­la

Tal­vi – se jän­nit­ti Mar­ti­na Nau­mas­ta, kun hän suun­nit­te­li muut­toa Suo­meen mie­hen­sä Har­ri Nau­ma­sen kans­sa. Mar­ti­nan aiem­mat vie­rai­lut Suo­meen oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Pien­ten kou­lu­jen puo­les­ta kerä­tään nimiä

Ver­kos­sa on käyn­nis­tet­ty nimien­ke­ruu­kam­pan­ja osoit­tees­sa Kuntalaisaloite.fi pien­ten kou­lu­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Pie­niä kou­lu­ja on lak­kaut­ta­mis­lis­tal­la sel­vi­tyk­ses­sä, jon­ka Oulun kau­pun­ki on tilan­nut…Avus­tus­ten koh­dis­tus poik­ke­aa totu­tus­ta

Val­to Per­nun Sää­tiön vuo­sit­tai­ses­sa kuva­tai­tei­li­joil­le osoi­te­tus­sa apu­ra­ho­jen jako­ti­lai­suu­des­sa oli täl­lä ker­taa poik­keuk­sel­li­sen vähän apu­ra­han saa­jia, sil­lä haki­jois­ta vain kah­del­le myön­net­tiin apu­ra­ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kei­kal­la: Täyt­tä tyki­tys­tä Musa-Vin­til­lä

Hil­jat­tain Musa-Vin­­til­­lä esiin­ty­nyt Woyzeck lunas­ti bile­kan­san odo­tuk­set keik­ka­tauon jäl­keen. Tans­si­lat­tia oli täyn­nä ja tun­nel­ma katos­sa ensim­mäi­ses­tä tah­dis­ta alkaen. – Keik­ka­tauon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus