Oulus­sa inves­toi­daan tule­vai­suu­teen

Oulun kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksen tiistaina julkistanut kaupunginjohtaja Päivi Laajala on hakenut Kelan pääjohtajaksi. Valinta ratkeaa 5.11.

– Talous­ar­vio on kuo­ri. Sisäl­lön sii­hen teke­vät kun­ta­lai­set ja poliit­ti­set pää­tök­sen­te­ki­jät.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus