Kii­min­ki-Seu­ra on vaa­li­nut koti­seu­tu­aa­tet­ta jo 20 vuot­ta

Juha Viramo ja Pentti Jokikokko ovat Kiiminki-Seuran perustajajäseniä. Kahvipöydässä näkyy jääliläisen Elina Juntusen seuralle suunnittelema kotiseutuviirin pöytästandaardi. (Kuva: Teea Tunturi)

Ensim­mäi­set koti­seu­tu­yh­dis­tyk­set perus­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maal­la jo 1950-luvun alku­puo­lel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus