Oulun seu­dun uima­ve­det täyt­ti­vät laatuvaatimukset

Oulun seu­dun ylei­sil­tä ran­noi­ta eli niin sano­tuil­ta EU-uima­ran­noil­ta ote­tut näyt­teet täyt­ti­vät laa­tu­vaa­ti­muk­set. Uima­ve­sien laa­tu mää­ri­te­tään indi­kaat­to­ri­bak­tee­rien pitoi­suuk­sien perus­teel­la, jot­ka osoit­ta­vat uima­ve­den ulos­te­pe­räi­sen saas­tu­mi­sen mää­rää. Indi­kaat­to­ri­bak­tee­rit eivät vält­tä­mät­tä aiheu­ta mitään oirei­ta, mut­ta jos nii­tä on run­saas­ti, uima­ve­des­sä voi olla vat­sa­tau­ti- ja mui­ta oirei­ta aiheut­ta­via bakteereja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus