Jää­lin kou­lun Gut­sy-Heroes rohkeusvalmennus

Ysiluokkalaiset tekivät sankaripannat jokaiselle ykköselle. Pannat päässä pääsi toimintaradalle.Ysiluokkalaiset tekivät sankaripannat jokaiselle ykköselle. Pannat päässä pääsi toimintaradalle.

Jää­lin kou­lun ysi­luok­ka­lai­set yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen valin­nai­sen oppi­laat jär­jes­ti­vät Gut­sy-Heroes roh­keus­val­men­nuk­sen Jää­lin kou­lun eka­luok­ka­lai­sil­le luku­vuo­den alku­puo­lel­la. Gut­sy-Heroes kam­pan­jas­sa kysees­sä on haus­ka ja eri­lai­nen val­men­nus­tun­ti, joka toteu­tet­tiin kou­lum­me lii­kun­ta­sa­lis­sa. Sin­ne raken­ne­tul­la seik­kai­lu­ra­dal­la ole­vat toi­min­ta­teh­tä­vät vah­vis­ti­vat seu­raa­via tai­to­ja: Roh­keus, luot­ta­mus ja toi­veik­kuus. Gut­sy Go-Heroes meto­di luo eka­luok­ka­lai­sil­le suu­ren tuki­ver­kos­ton ylem­pien luok­kien oppi­lais­ta sekä vah­vis­taa eka­luok­ka­lais­ten tai­to­ja toi­mia ryh­mäs­sä.  Rohkeusvalmennus… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus