Rant­sik­ka: Valot sammuksiin

Koululla kiertelee myös valoagentteja tarkkailemassa turhien valojen käyttöä. Valonkäytön perusteella saa oveen yrmykkä- tai hymymerkin.Koululla kiertelee myös valoagentteja tarkkailemassa turhien valojen käyttöä. Valonkäytön perusteella saa oveen yrmykkä- tai hymymerkin.

Kui­va­nie­men kou­lun keväi­ses­sä valo­kam­pan­jas­sa ope­tel­laan sääs­tä­mään säh­köä ja käyt­tä­mään valo­ja järkevästi.